Trisolania

Obrázok Trisolan

Trisolania sú zvláštna rasa, pretože ich telo je tvorené iba vodou. Ich panovník je cisár, ktorý vládne až dovtedy, kým ho niekto nevypije. Žijú na planéte Trisol, ktorá má tri slnká. Pri osvetlení slnkom táto rasa fluoreskuje modrou farbou.