Sliepkoidi

Obrázok Slipka

Sú to prerastené sliepky, ktoré však vynikajú vysokou inteligenciou a preto majú na Zemi dobré zamestnania. V seriáli vystupujú ako advokáti na súdoch. Zrak pravdepodobne nemajú veľmi dobrý, pretože z času na čas chcú niekomu vyďobnúť oko v domnienke, že je to zrno.