Robokňazi

Obrázok Robokňaz

Robotológizmus je najrozšírenejšie náboženstvo medzi robotmi. Dodržiavaním robotologických pravidiel sa roboti dostanú do Roboneba, v opačnom prípade do Robopekla. Svätou knihou je Kniha Dobra (Good Book), v najnovšej verzii 3.0. Robotológizmus sa od robojudaismu líši názorom na Robomesiáša. Robotológisti veria, že Roboježiš bol ich spasiteľom, zatiaľ čo Robojudaisti veria, že spasiteľ ešte neprišiel. Robokňazi nosia fialový habit so znakom neba a pekla na hrudi.