Osírďania

Obrázok Osiridan

Osírďania sú národ, ktorý pred veľa rokmi navštívil starovekých Egypťanov. Postupne od nich prebrali všetky prvky - kultúru, architektúru, samosprávu, otrocto a aj náboženstvo. Ich domovská planéta je Osiris 4. Rozdeľujú sa na tri druhy. Humanoidia - vládcovia, otrokári ­- sú takmer nerozoznateľní od ľudí. Šakalovci plnia funkciu vojakov a stráže a Ibisovci plnia funkciu kňazov. Ich faraónom bol na istú dobu aj Bender.