Mozgy

Obrázok Mozog

Mozgy mimo tela sú z neznámeho sveta. Nenávidia vedomé myslenie, ktoré ich veľmi bolí. Majú za cieľ ovládať všetok inteligentný život vo vesmíre, planétu po planéte. Sú schopné rušiť vlny delta, ktoré produkujú všetky živé tvory a dokonca aj roboti, a tým ich učinia hlúpymi, alebo aspoň hlúpejšími. Vysávajú z ostatných bytostí všetky ich vedecké poznatky. Jediný tvor v celom vesmíre, ktorý je imúnny voči nim je Phlip J. Fry. Fry dokonca zachránil Zem od útoku Mozgov a ich vodcu, Veľkého Mozgu, pred jej zničením. Po porážke Veľký Mozog utiekol zo Zeme a zvyšné mozgy požrali Nibleroňania.