Ľudia

Obrázok Starosta

Výzorovo sa podobajú na ľudí z 20 st. Spoločne s robotmi sú najčastejšie sa vyskytujúcou rasou. Ich domovská planéta je pochopiteľne Zem. Zem je asi veľmi obľúbená planéta, pretože ju napádajú s dvojtýždňovou pravidelnosťou, hlavne kvôli nerastným surovinám a otrokom. Všetky známe osobnosti si ľudia uchovávajú v múzeu vo veľkých nádobách s čírou tekutinou, avšak iba ich hlavy. Aj súčastným prezidentom Zeme je hlava Richarda Nixona. Ľudia sa dožívajú 160 rokov. Starajú sa o to Roboti súmraku, ktorí odvezú starčekov na planétu Near Death Star. Tu si starčekovia myslia, že dožívajú na Floride.