Podobu meniace kobylky

Obrázok Kobylka

Sú schopné zmeniť svoju podobu na hocakú živú bytosť. V skutočnosti vyzerajú ako veľké zelené kobylky. Majú tri páry nôh, zadné nohy sú prispôsobené na dlhé skoky. Doposiaľ jediný známy predstaviteľ tejto rasy sa volá Alkazar a býva na planéte Cyclopia, aj keď toto meno planéty asi nie pravé.