Arbitrania

Obrázok Arbiter

Sú to bytosti s dlhým, tenkým telom a čiernobielou farbou kože. Práve vďaka tejto farbe pracujú ako rozhodcovia. Pravdepodobne je to jediná práca, ktorú na Zemi robia. Mohli sme ich vidieť pri rozhodovaní wrestlingu či basketbalového zápasu.