Amazonky

Obrázok Amazonky

Rasa obrých humanoidov, žijúcich na planéte Amazonia. Amazonky sú združené v DOOP-e (Demokraticky organizovaná ochrana planét). Presahujú výšku troch metrov. Ich jazyk je starý, ale bohatý. Mužom síce pripadá nezrozumiteľný, s úbohou gramatikou, ale ostatne aj samotné ženy sa ťažko chápu :-). Najvýraznejším znakom planéty Amazoniek je, že by ste tu márne hľadali mužov. Tí vyhynuli už pred dávnymi rokmi. Spôsob, akým sa Amazonky rozmnožujú je doteraz neznámy. Ako vedľajší efekt sú muži vnímaní ako neužitoční a sú k nim podozrievavé. Vstup muža na ich planétu je trestné. Vinník sa odsudzuje na smrť spôsobom Snuh-Snuh (známe aj ako Bongo-Bongo). Zajatci sa väčšinou ani moc nebránia, keďže je to smrť, ktorú si asi želá väčšina mužov. Zaujímavé je, že Amazonkám bol najsympatickejší Kif Kroker. Technicky sa civilizácia Amazoniek javí, že neprekonali ani dobu kamennú, opak je však pravdou. Amazonky poznajú počítače a dokonca zvládli aj techniku medzihviezdneho cestovania. Mestá aj oblečenie pripomína dobu kamennú, čo však pravdepodobne bude len vecou módy.

Amazonkám vládne obrovský počítač známy ako Femputer. V skutočnosti je to vlastne len Fembot, ktorý sa vydáva za Femputer. Vyznačuje sa nenávisťou k mužskému pohlaviu. Amazonky sú ešte známe ich nudným basketbalovým tímom a hrozným zmyslom pre humor. Venujú sa športu a divadlu. Planéta Amazonia je obrovská planéta s bujnou vegetáciou, rozľahlými džungľami a zelenými oceánmi, čo je prekrásna kombinácia. Toto je dôvodom, prečo sa tu nachádza reštaurácia Le Palm D’Orbit. Je tiež členom DOOP-u. Turisti by sa však tejto planéte mali vyhnúť, keďže hlavne muži výlet na túto planétu len ťažko prežijú.