Plagát

Plagát znázorňujúci nejaké dátumy vydania filmov na DVD pre európsky región.

Obrázok Plagát